WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Stągiewna już po nowemu
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację I etapu inwestycji związanej z przebudową ul. Stągiewnej. Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego, a tym samym odzyskanie dawnej świetności ulic zlokalizowanych na północnym cyplu Wyspy Spichrzów w Gdańsku.
I etap inwestycji dotyczył przebudowy:

ul. Stągiewnej od Mostu Stągiewnego do Mostu Zielonego wraz z chodnikami ok. 250 m;
ul. Motławskiej od skrzyżowania z ul. Stągiewną do skrzyżowania z ul. Ciesielską wraz z chodnikami ( ok. 85 m ) oraz z odcinkiem ul. Ciesielskiej od skrzyżowania z ul. Motławską do włączenia w ul. Ciesielską ( ok. 22 m ) - ok. 107 m.

Zakres prac obejmował m.in. budowę odwodnienia liniowego w ul. Stągiewnej, budowę i przebudowę sieci sanitarnych, zabezpieczenie istniejących budynków, budowę oświetlenia ulicznego i montaż elementów małej architektury.


Docelowo ulica Stągiewna będzie stanowiła ciąg pieszy. Zakaz ruchu samochodowego będzie obowiązywał na odcinkach ul. Stągiewnej pomiędzy ul. Motławską a ul. Chmielną oraz od ul. Chmielnej do Mostu Zielonego. Wjazd będzie możliwy tylko dla posiadaczy identyfikatorów.


Prace rozpoczęły się w lutym. Koszt realizacji I etapu to 3,9 mln zł.


Przypomnijmy, że drugi etap prac obejmie przebudowę ulic sąsiadujących ze Stągiewną, czyli ul. Chmielnej i ul. Motławskiej. Planowany termin zakończenia II etapu prac to 31 października 2016 r.


31 marca 2015 roku podpisana została umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Miastem a konsorcjum Multibud-Immobel. Umowa zakłada, że konsorcjum w okresie 8,5 roku zagospodaruje północną część Wyspy Spichrzów oraz wykona m.in. przebudowę Długiego Pobrzeża, Mostu Stągiewnego, skrzyżowania ulicy Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną. Inwestycja obejmuje też budowę ogólnodostępnej kładki dla pieszych, łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem i mariny na południe od Mostu Stągiewinego. Szacowana suma nakładów na całe przedsięwzięcie to ok. 400 mln zł, w tym wartość obiektów celu publicznego to ponad 33 mln zł.


Zabudowa rozpocznie się od najdalej wysuniętego na północ fragmentu wyspy i będzie postępować na południe, w kierunku ulicy Stągiewnej. Obszar, którego dotyczy umowa z konsorcjum Multibud-Immobel to około 2 ha, w tym działki pod drogi publiczne oraz działki pod zabudowę ok. 1,6 ha. Inwestor przedsięwzięcie realizował będzie - zgodnie z harmonogramem - z podziałem na cztery etapy.


Więcej informacji:

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=601