WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Nowy basen we Wrzeszczu? Miasto szuka partnera!
Miasto Gdańsk rozpoczęło postępowanie na wybór partnera prywatnego w przedsięwzięciu pn. "Zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i eksploatacja obiektu wielofunkcyjnego obejmującego funkcje sportowo rekreacyjne w dzielnicy Wrzeszcz w Gdańsku".

Przedsięwzięcie zrealizowane ma być na nieruchomościach o powierzchni niespełna 4500 m2 stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska położonych przy skrzyżowaniu ul. Tadeusza Kościuszki i al. Legionów w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 49.


Celem projektu jest zagospodarowanie wskazanego obszaru poprzez realizację obiektów celu publicznego, w tym budowę basenu pływackiego oraz celów komercyjnych i dzięki temu wzbogacenie oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców Gdańska.


Według oczekiwań Miasta nowy obiekt powinien składać się z basenu pływackiego o głębokości 180cm i wymiarach 12,5m x 25m i  basenu do nauki pływania / basenu rehabilitacyjny o głębokości 90cm i wymiarach 6m x 10m. Dodatkowe elementy to plaża z trzema wannami jacuzzi i zespół saun z prysznicami.


Budowa obiektu wiąże się również z:

    przebudową układu drogowego,
    przeniesieniem istniejącego placu zabaw,
    budową ogólnodostępnego parkingu,
    zagospodarowaniem placyku w narożniku ul. T. Kościuszki i al. Legionów.Usytuowanie obiektu w tym rejonie Gdańska umożliwi dostęp do świadczonych usług mieszkańcom - ok. 80 tys. osób następujących dzielnic: Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Zaspa Rozstaje, Zaspa Młyniec.- Warto przypomnieć, że działa już z powodzeniem basen w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Kokoszkach. I że na przełomie września i października otwieramy basen w Osowej, a kolejne budujemy na Stogach i na Oruni. Modernizujemy też basen na Zaspie w XV LO - mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.Budowa kolejnego basenu - na granicy Wrzeszcza i Zaspy - przyczyni się do wzbogacenia oferty rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców, w tym zwiększenia ilości uczniów odbywających zajęcia wychowania fizycznego w formie nauki pływania, ale także upowszechnienia sportu i rekreacji wśród osób starszych i niepełnosprawnych.


Miasto poszukuje partnera, który zaprojektuje, sfinansuje i wybuduje, a następnie będzie administrował obiektem obejmującym funkcje sportowo-rekreacyjne.


- Oczekujemy, że w ramach przedsięwzięcia partner prywatny zapewni możliwość korzystania z basenów wszystkim zainteresowanym mieszkańcom - mówi Iwona Bierut, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej gdańskiego magistratu.


Partnerstwo realizowane będzie w oparciu o obowiązujące: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, koncepcję urbanistyczno-architektoniczną, która zostanie opracowana przez oferenta po przeprowadzonych negocjacjach, Opis Warunków Partnerstwa, ofertę i Umowę Partnerstwa.


Wnioski na udział w postępowaniu można składać do 7 października 2016 roku.


Kolejny etap to negocjacje z potencjalnymi inwestorami. Planowany termin uruchomienia basenu to przełom 2018 i 2019 roku.