WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Dla kogo kanapka
Decyzją Rady Miasta Gdańska podniesiono kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z nieodpłatnego dożywiania między innymi w szkołach. Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 180% kryterium.
Niebawem rozpocznie się rok szkolny. Specjaliści planują rozkład zajęć i menu dla uczniów. Gdańszczanie  mogą liczyć nie tylko na odpowiednio przygotowany gorący posiłek, ale również na pełnowartościową, energetyczną kanapkę w szkole. Przypomnijmy, Gdańsk jako pierwsza gmina w Polsce realizuje program "Zdrowa kanapka w szkole" - finansuje setkom dzieci najważniejszy posiłek w ciągu dnia, czyli śniadanie!

- Staramy się żeby każde dziecko miało swobodny dostęp do zdrowego żywienia, zwłaszcza kiedy pozostaje poza zasięgiem wzroku rodziców,  podczas pobytu na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych i świetlicowych. Zapewniamy dzieciom owoce, warzywa, soki, mleko oraz obiady. Niezwykle ważnym uzupełnieniem zdrowej diety jest drugie śniadanie. Dobre samopoczucie ucznia jest kluczową sprawą - podkreśla Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. - Dotychczas z programu skorzystało ponad 2710 dzieci i uczniów - dodaje Kowalczuk.

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizuje program "Zdrowa kanapka w szkole" w ramach Gminnego Programu Osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2015-2020. Program ten jest uzupełnieniem oferty rządowego programu dożywiania pt. "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020". Przypomnę, że od maja 2013 roku realizujemy ten autorski projekt, pierwszy na skalę kraju. Głównym celem jest dożywianie oraz promocja zdrowego jedzenia i stylu życia zarówno dzieci jak i młodzieży w Gdańsku- mówi Lidia Kamińska kierownik Działu Wspierania Rodziny w MOPR.

Aktualnie wynosi ono 1.141,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 925,20 zł na osobę w rodzinie - informuje Piotr Kowalczuk. - Pamiętajmy, że dyrektor szkoły może udzielić pomocy w zakresie nieodpłatnego posiłku dzieci i uczniów bez decyzji administracyjnej - dodaje.

Dziecko lub rodzic może się zgłosić do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego lub kierownika świetlicy.

Zasady finansowania programu rządowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2015-2020

W realizacji programu dotacja z budżetu państwa wynosi maksymalnie 60% jego kosztu, natomiast wkład własny gminy stanowi 40 % . Dotacja wydatkowana zgodnie z programem to 2 178 000 zł (60% programu), a wkład własny Miasta to 1 452 000 zł (40% programu).