WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Most w Sobieszewie - umowa podpisana
Wsiedzibie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska podpisano dziś umowę z wykonawcą nowego mostu w Gdańsku Sobieszewie - konsorcjum firm Metrostav i Vistal.
Przypomnijmy: wykonawcę wyłoniono na drodze przetargu, w którym oferty złożyło sześć firm. Zaoferowana przez konsorcjum cena to 57 111 606,97 przy gwarancji przedłużonej z 36 do 60 miesięcy.


Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie zapewni bezpieczne i sprawne połączenie wyspy ze stałym lądem. Nowy most zastąpi istniejący most pontonowy, ułatwiając przeprawę zarówno kierowcom, jak i żeglarzom. Budowa ma rozpocząć się w najbliższym czasie, a gotowy obiekt ma być oddany do użytku na przełomie 2017 i 2018 roku. W maju br. rząd potwierdził przyznanie dotacji na realizację pierwszego etapu inwestycji w kwocie 16,6 mln zł.

Szczegółowy zakres prac obejmuje:

1. Budowę mostu zwodzonego o łącznej rozpiętości przęseł zwodzonych 59,50 m o następujących parametrach:
. Długość obiektu - 173 m
. Długość obiektu ze skrzydłami - 181,50 m
. Rozpiętości teoretyczne przęseł dojazdowych - 2x25 m + 2x25 m
. Rozpiętość teoretyczna przęseł zwodzonych - 59,5m
. Szerokość ustroju niosącego - 14,92 m w tym: szerokość jezdni 7 m; szerokość jednostronnego ciągu pieszego 2,0 m; szerokość ścieżki rowerowej 2,4 m.
. Klasa obciążeń - A wg PN-85/S-10030
. Kąt ukosu z rzeką Martwa Wisła- 93 stopni
. Światło poziome przęsła żeglownego z uwzględnieniem prowadnic 50 m
. Światło pionowe przęseł żeglownych bez otwierania 4 m ponad poziom wysokiej wody żeglownej i 5 m ponad poziom wody średniej
. Czas otwierania obu przęseł 120 sekund.

2. Budowę odcinka drogi o długości ok. 900 m droga klasy G;
3. Budowę budynku obsługi mostu;
4. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Nadwiślańskiej - Turystycznej i DW 501;
5. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Sobieszewskiej - Łąkowej - Piaskowej;
6. Przebudowę odcinków ulic dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania DW 501 i prawidłowej obsługi przyległych terenów;
7. Budowę odcinków ciągów pieszych i rowerowych;
8. Budowę urządzeń organizacji ruchu;
9. Budowę przystanków komunikacji zbiorowej i miejsc postojowych;
10. Budowę i przebudowę ogrodzeń;
11. Budowę systemu odprowadzania wód deszczowych wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej;
12. Budowę i przebudowę oświetlenia;
13. Przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem przedsięwzięcia;
14. Budowę umocnień brzegów Martwej Wisły;
15. Gospodarkę zielenią (wycinki i nasadzenia);
16. Roboty rozbiórkowe - likwidacja istniejącej przeprawy pontonowej i promowej, obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją, odcinków istniejącej jezdni;

Dla realizacji zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych dla perspektywy finansowej 2014 - 2020.
Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec 2017 r., a w I kwartale 2018 r. będzie trwała procedura odbiorowa inwestycji.