WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Tydzień Demokracji w Gdańsku - akredytacje
Jakie wyzwania stoją przed polską demokracją? Jak mówić, aby jej wartości były zrozumiałe dla wszystkich? Co zmieniło się w postrzeganiu demokracji przez Polaków na przestrzeni ostatnich 27 lat? Na te pytania już od poniedziałku 12 września odpowiadać będą zaproszeni liderzy opinii.
Podczas Gdańskiego Tygodnia Demokracji w dniach 12-18 września odbędzie się szereg wydarzeń: debaty, konferencja ekspertów i naukowców, wykłady, pokazy filmów, spacery Szlakiem wolności oraz Europejski Koncert Wolności międzynarodowego zespołu Baltic Sea Philharmonic z udziałem słynnego skrzypka Gidona Kremera. Przygotowano także specjalny cykl warsztatów edukacyjnych dedykowany dzieciom i młodzieży, na który obowiązują wcześniejsze zapisy.

Gdański Tydzień Demokracji otworzy w poniedziałek 12 września o godz. 17:00 w Europejskim Centrum Solidarności debata "Zagrożona demokracja? Zagrożona Europa? Przyczyny, objawy, perspektywy".  Weźmie w niej udział m.in. Nate Schenkkana autor raportu Freedom House o kondycji demokracji w krajach, w których po roku 1989 dokonała się transformacja ustrojowa oraz Mateusz Kijowski, lider KOD.

Debata, która jest kluczowym punktem tygodnia pt. "Niezależni, samorządni. O demokracji w polskich miastach: wyzwania, zagrożenia, oczekiwania" odbędzie się w piątek 16 września o godz. 11:00 w Europejskim Centrum Solidarności. Wezmą w niej udział prezydenci polskich miast. Włodarze podzielą się swoimi doświadczeniami w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i angażowaniu mieszkańców miast w sprawy lokalne.


Na kluczowe debaty obowiązują akredytacje dziennikarskie, dzięki którym będziemy mogli w sposób swobodny obsługiwać oba spotkania. W celu uzyskania akredytacji prosimy o przesłanie danych: imię i nazwisko, nazwa redakcji oraz numer telefonu kontaktowego na adres emilia.salach@gdansk.gda.pl (mail prosimy zatytułować Gdański Tydzień Demokracji - akredytacja) do środy 7 września do godz. 16:00.

Gdański Tydzień Demokracji
12-18 września 2016
Jakie wyzwania stoją przed polską demokracją? Jak mówić o demokracji, aby jej wartości były zrozumiałe dla wszystkich? Co zmieniło się w postrzeganiu demokracji przez Polaków na przestrzeni ostatnich 27 lat? - na te pytania postarają się odpowiedzieć w Gdańsku liderzy opinii, eksperci i komentatorzy.
Podczas Gdańskiego Tygodnia Demokracji w dniach 12-18 września odbędzie się szereg wyjątkowych wydarzeń - otwarte debaty z udziałem m.in. Nate Schenkkana - autora raportu Freedom House o kondycji demokracji w krajach, w których po roku 1989 dokonała się transformacja ustrojowa - czy Mateusza Kijowskiego, lidera KOD. Ponadto w planie konferencja z udziałem ekspertów i naukowców, warsztaty edukacyjne, a także pokazy filmowe oraz specjalny koncert międzynarodowego zespołu Baltic Sea Philharmonic z udziałem słynnego skrzypka Gidona Kremera.
Jednym z kluczowych punktów programu będzie debata Niezależni, samorządni. O demokracji w polskich miastach: wyzwania, zagrożenia, oczekiwania z udziałem prezydentów polskich miast. Włodarze podzielą się swoimi doświadczeniami w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i angażowaniu mieszkańców miast w sprawy lokalne.

DEBATY
OTWARCIE GDAŃSKIEGO TYGODNIA DEMOKRACJI - Zagrożona demokracja? Zagrożona Europa? Przyczyny, objawy, perspektywy
poniedziałek 12 września, godz. 1700
Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1
WSTĘP WOLNY    Prezentacja raportu Freedom House o kondycji demokracji w krajach, w których po roku 1989 dokonała się transformacja ustrojowa - oraz panel dyskusyjny ECS z udziałem: Nate Schenkkana (autor opracowania), Aleksandra Kaczorowskiego (eseista, dziennikarz, autor książek), Donatasa Puslysa (publicysta, redaktor naczelny portalu bernadinei.lt). Moderator: Maciej Drzewicki (zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej Trójmiasto").
    Panel dyskusyjny redakcji "Gazety Wyborczej" z udziałem znanych dziennikarzy i komentatorów o kondycji demokracji w Polsce - Dominiki Wielowieyskiej, Grzegorza Miecugowa, Sławomira Sierakowskiego, Adama Szostkiewicza. Moderator: Maciej Drzewicki (zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej Trójmiasto").

Salon Młodopolski im. Arama Rybickiego
środa 14 września, godz. 1800
Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1
WSTĘP WOLNY    41. edycja Salonu Młodopolskiego pt. Dokąd zmierza Komitet Obrony Demokracji z udziałem Mateusza Kijowskiego (lider KOD), prowadzenie spotkania - Jan Wróbel (dziennikarz, komentator).

Niezależni, samorządni. O demokracji w polskich miastach: wyzwania, zagrożenia, oczekiwania
piątek 16 września, godz. 1100 - Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1
WSTĘP WOLNY    Debata redakcji "Gazety Wyborczej" z udziałem prezydentów polskich miast - Jacka Jaśkowiaka (Poznań), Tadeusza Truskolaskiego (Białystok), Romana Szełemeja (Wałbrzych), Jacka Karnowskiego (Sopot) i Pawła Adamowicza (gospodarz). Moderator: Mikołaj Chrzan (redaktor naczelny "Gazety Wyborczej Trójmiasto").
Goście podzielą się przemyśleniami, będącymi efektem wieloletnich doświadczeń związanych z zarządzaniem miastami. Zostaną poruszone m.in. następujące problemy:
.    Jak zmienił się duch miast po 27 latach demokracji?
.    Jak udało się wzbudzić ogromne pokłady lokalnego patriotyzmu?
.    Droga miast po 1989 roku - od zniechęcenia obywateli, wycofania, po skupienie się na tym, co "moje" (budżety obywatelskie, inne programy partycypacyjne).
.    Co jest źródłem poczucia dumy mieszkańców miast?

WYKŁADY
O demokracji bez demokracji, czyli o gdańskiej wspólnocie w okresie PRL
wtorek 13 września, godz. 1700
Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46
WSTĘP WOLNY    Wykład dr Sylwii Bykowskiej (Instytut Politologii Uniwersytetu Gdańskiego), badaczki społeczeństwa w Gdańsku po roku 1945

Przestrzenie demokracji lokalnej. Szkic w gdańskiej perspektywie
czwartek 15 września, godz. 1700
Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46
WSTĘP WOLNY    Wykład prof. Marii Mendel (Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego), wybitnej badaczki, autorki szeregu prac

Demokracja w gdańskich dzielnicach. Doświadczenia organizacji społecznych
sobota 17 września, godz. 1200
Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46
WSTĘP WOLNY    Swoimi doświadczeniami podzielą się działacze społeczni gdańskich dzielnic - Wrzeszcza Dolnego, Wrzeszcza Górnego, Biskupiej Górki i Dolnego Miasta


XVI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny Solidarność w czasach nieufności
14-16 września
Uniwersytet Gdański, Europejskie Centrum Solidarności, Nadbałtyckie Centrum Kultury, Centrum Św. Jana, Gdański Teatr Szekspirowski

Szczegółowy program i warunki udziału: http://16zjazdpts.pl    Wśród prelegentów m.in. Hella Dietz (Uniwersytet w Getyndze), Jadwiga Staniszkis (UW), Mirosława Marody (UW), Andrzej Rychard (PAN), Leszek Koczanowicz (Uniwersytet SWPS), Tomasz Szkudlarek (UG), Ireneusz Krzemiński (UW), Andrzej Leder (PAN), Henryk Domański (PAN), Cezary Obracht-Prondzyński (UG), Edwin Bendyk ("Polityka"), Krzysztof Mazur (Klub Jagielloński)

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Warsztaty filmowe dla dzieci i młodzieży
17-18 września
Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1

Rejestracja otwarta na stronie www.ecs.gda.pl
    Młodzież pod opieką animatora przygotowuje w grupach krótkie  filmy w technice animacji poklatkowej na temat wolności - proces tworzenia filmów obejmuje zarówno opracowanie scenariusza, jak i zagadnienia techniki filmowej.
Filmy zrealizowane podczas warsztatów zostaną zaprezentowane podczas 10. edycji All About Freedom Festival (14-22 października 2016 r.)

Warsztaty edukacyjne o demokracji
12-16 września, godz. 900, 1100 i 1300
(rejestracja otwarta)
Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1

Rejestracja otwarta na stronie www.ecs.gda.pl
    Warsztaty edukacyjne są skierowane do uczniów gdańskich i pomorskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Celem warsztatów jest oswojenie dzieci z nowymi tematami, o których słyszą od dorosłych i ze środków masowego przekazu, dotyczącymi imigrantów i uchodźców.
Podczas warsztatów zostaną omówione powody, dla których ludzie decydują się na niebezpieczną, czasem nielegalną podróż do Europy - jednym z tych powodów jest brak wolności.

Wydarzenia w gdańskich szkołach
13 września, godz. 1200
VIII Liceum Ogólnokształcące im. KEN, ul. Kartuska 128

Wydarzenie międzyszkolne    Pokazowa debata oksfordzka pt. Demokracja wczoraj i dziś z udziałem uczniów gdańskich szkół. Gospodarzami są uczniowie VIII LO, którzy zajęli I miejsce w Mistrzostwach Polski Debat Oksfordzkich w 2015 roku, wygrywając w zmaganiach z ponad 70. szkolnymi reprezentacjami z całego kraju.
Wymiana zdań odbywa się w ramach ściśle określonych reguł, których celem jest propagowanie kultury prowadzenia sporów oraz godnego spierania się nawet z zagorzałym przeciwnikiem. Debata ma służyć zaprezentowaniu formy prowadzenia dyskusji, która odbiega od wzorców propagowanych przez polityków.
16 września, godz. 1200
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Wały Piastowskie 6

Wydarzenie międzyszkolne    Prezentacja filmu dokumentalnego Aram w reż. Krzysztofa Talczewskiego - dyskusja po projekcji. Celem projektu skierowanego do uczniów klas o profilu humanistycznym jest przybliżenie uczniom pojęcia demokracji, jak i podjęcie dyskusji na jej temat w oparciu o film dokumentalny. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję rozmawiać o istotnych dla Arkadiusza Rybickiego - bohatera dokumentu - wartościach.
Organizator: Fundacja im. Arkadiusza Rybickiego.
środa 14 września, godz. 900-1500
Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12

Wydarzenie międzyszkolne    Lekcje o samorządzie dla uczniów szkół podstawowych prowadzone przez nauczycieli Gimnazjum nr 3 w Gdańsku.

czwartek 15 września, godz. 1030
ZSO nr 7, ul. Chałubińskiego 13
    Debata samorządów uczniowskich nt. samorządu i demokracji na szczeblu lokalnym
Międzyszkolne konkursy i projekty poświęcone demokracji
    .    Międzyszkolny konkurs dla uczniów szkół podstawowych na plakat wyborczy do Samorządu Uczniowskiego - koordynuje SP nr 82.
.    Międzyszkolny konkurs Uczymy się w demokracji - kategorie: film, fotoreportaż, prezentacja multimedialna, komiks - koordynuje Gimnazjum nr 2.
.    Międzyszkolny konkurs komputerowy Demokracja niejedno ma imię - kategoria: programowanie, grafika komputerowa, tworzenie gier planszowych z wykorzystaniem komputera - koordynuje ZKPiG nr 17.
.    Debaty międzyszkolne z ZSO nr 5.
Wybrane projekty realizowane w roku szkolnym 2016/2017
    .    Gimnazjum nr 3: Festiwal demokracji - lekcje Krótka historia długiej drogi do demokracji, lekcja Marsz na wybory!, wystawa Polskie tradycje demokratyczne.
.    SP nr 84: Kalendarz Młodego Demokraty - od szkolnej kampanii wyborczej we wrześniu do szkolnego turnieju Z demokracją na TY w czerwcu.
.    SP nr 82: organizacja wyborów do Samorządu Uczniowskiego, przygotowanie i przeprowadzenie kampanii wyborczych i głosowania, konkurs przy współpracy z ECS związany z odczuwaniem obywatelskości przez dzieci, przeprowadzenie projektu Mały budżet obywatelski.
.    SP nr 39: konkurs wewnątrzszkolny na opracowanie projektów wraz z kosztorysem, zakończone głosowaniem (forma małego budżetu obywatelskiego na terenie szkoły).
.    SP nr 24: cykl lekcji o wartościach demokratycznych, konkurs na plakat zachęcający do udziału w wyborach.
.    ZSSiO: konkurs Demokracja w życiu na plakat i prezentację, zakończony wystawą, organizacja happeningów dzielnicowych.
.    Gimnazjum nr 20: wybory do samorządu szkolnego, spotkania z prawnikami na temat roli i znaczenia konstytucji w państwie w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE
Żywa biblioteka - imigranci i uchodźcy
wtorek 13 września, godz. 1700
Biblioteka Manhattan WiMBP, ul. Grunwaldzka 82
WSTĘP WOLNY    Żywa biblioteka polega na bezpośredniej rozmowie ze specjalnymi gośćmi. W Bibliotece Manhattan swoje opowieści przedstawią Yulia Szavlovskaya (Białoruś), Khedi Alieva (Czeczenia) oraz przedstawiciel Ligii Muzułmańskiej w Gdańsku.

Pokaz filmu NiepoKORni w reż. Borysa Lankosza i Macieja Dancewicza
czwartek 15 września, godz. 2000
Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1
WSTĘP WOLNY    Prezentacja filmu NiepoKORni w reżyserii Borysa Lankosza i Macieja Dancewicza, przedstawiającego zmagania opozycjonistów, które doprowadziły do powstania Komitetu Obrony Robotników.
Według scenariusza opozycja demokratyczna zrodziła się w proteście przeciw wydarzeniom z Ursusa i Radomia, w obronie prześladowanych robotników, by z biegiem lat przekształcić się w zorganizowany, prężny ruch opozycyjny.

Pokaz filmu Syryjska Love Story w reż. Seana McAllistera
piątek 16 września, godz. 1700
American Corner WiMBP, Targ Rakowy 5/6
WSTĘP WOLNY    Dokument był wielokrotnie nagradzany na międzynarodowych festiwalach filmowych. Jeden z najważniejszych obrazów ostatnich lat, dotyczących Bliskiego Wschodu.
Film zrealizowany w konwencji paradokumentu porusza tematykę wymuszonej emigracji, wykorzenienia, skutków bliskowschodnich konfliktów zbrojnych i relacji międzyludzkich w obliczu ciągłego zagrożenia i politycznej niepewności.Czytanie performatywne: Taśmy w reż. Wojtka Zrałek-Kossakowskiego
sobota 17 września, godz. 1700
Miejski Teatr Miniatura, al. Grunwaldzka 16
WSTĘP WOLNY    Performatywne czytanie scenariusza Taśmy autorstwa Wojtka Zrałek-Kossakowskiego, który powstał na podstawie historii rodzinnych zebranych przez gdańską i pomorską młodzież.
Tematem scenariusza, na podstawie którego powstanie spektakl teatralny, są rozważania dotyczące budowania "prawdziwego" obrazu człowieka na podstawie archiwaliów, wycinków prasowych i rodzinnej korespondencji.
Autor scenariusza odkrywa historię swojego dziadka, Stanisława Zrałka, działacza społeczno-politycznego, który w latach 1946-1950 był wojewodą gdańskim.

Europejski Koncert Wolności
niedziela 18 września, godz. 1900
Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1

Bilety do kupienia na www.ecs.gda.pl    Wykonawcy: Baltic Sea Philharmonic pod kierunkiem Kristjana Järvi, skrzypce - Gidon Kremer. W skład zespołu wchodzą muzycy z (regionu Morza Bałtyckiego) - Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy, Litwy, Norwegii, Polski, Rosji i Szwecji.
Gidon Kremer wykona rzadko grany Koncert skrzypcowy Mieczysława Wajnberga, urodzonego w Polsce kompozytora, który jako dwudziestolatek zamieszkał w ZSRR. W programie pojawi się także Swansong (Łabędzi śpiew) Arvo Pärta oraz aranżację Jeziora łabędziego Piotra Czajkowskiego.

Cykl filmów o wybitnych opozycjonistach związanych z KOR
12-16 września, godz. 1000
Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1
WSTĘP WOLNY    Pokazy filmów o wybitnych opozycjonistach: Halinie Mikołajskiej, Janie Józefie Lipskim, Kazimierzu Brandysie i ks. Janie Zieji.


Szlakiem wolności: spacery z przewodnikiem
16-18 września, godz. 1100
Gdańska Organizacja Turystyczna
WSTĘP WOLNY

Zapisy na stronie www.visitgdansk.com    Przebieg trasy: budynek Poczty Polskiej (tematy: Wolne Miasto Gdańsk, obrona we wrześniu 1939 r.), dawna siedziba KC PZPR (tragiczne wypadki w grudniu 1970 r.), plac Solidarności, Pomnik Poległych Stoczniowców i Sala BHP (symbole Sierpnia 1980).

Młodzi budują demokrację. Wymiana doświadczeń rad młodzieżowych
12 września, godz. 1200
Nowy Ratusz w Gdańsku, Sala Obrad, ul. Wały Jagiellońskie 1
    Spotkanie młodzieżowych rad miejskich i gminnych z terenu województwa pomorskiego z okazji pięciolecia Gdańskiej Rady Młodzieżowej. Uczestnicy wezmą udział w panelach, dyskusjach i warsztatach.
Program obejmuje całodniowy panel, w którym udział wezmą przedstawiciele młodzieżowych rad z 19. pomorskich gmin, prelekcja Petrosa Tovmasyana (prawnik, działacz społeczny, bloger, związany z Klubem Jagiellońskim) o aktywności młodzieży. Poruszana tematyka: jak samorządy mogą wspierać młodzieżowe rady miast i gmin, zwycięstwa i porażki gdańskiej młodzieżowej rady, projekty pobudzające aktywność ludzi młodych.
Organizatorem wydarzenia są Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska, Młodzieżowa Rada Województwa Pomorskiego, Fundacja Gdańska i Stowarzyszenie Morena.