WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Dwa gdańskie ronda z nowymi imionami
"Rondo Graniczne Wolne Miasto Gdańsk - Rzeczpospolita Polska (1920 - 1939)" oraz "Rondo im. Tadeusza Bolduana" - takie nazwy będą nosić dwa ronda w naszym mieście. Uchwały w tej sprawie podjęli Radni Miasta Gdańska na wrześniowej sesji.
Rondo upamiętniające II Rzeczpospolitą znajduje się w przebiegu dawnej granicy Rzeczypospolitej Polskiej i Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1939. I właśnie ten fakt stał się inspiracją do nazwy ronda, która brzmi: "Rondo Graniczne Wolne Miasto Gdańsk - Rzeczpospolita Polska (1920 - 1939)". Radni Miasta Gdańska podjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej, Lubczykowej i Otomińskiej na wniosek Stowarzyszenie Przyjaciół Dzielnicy Kokoszki, "Przywrócenie pamięci fragmentu przebiegu historycznej granicy, będącej jednocześnie granicą dzielnicy Kokoszki, pozwoli na zachowanie faktów historycznych związanych z Gdańskiem i stanowić będzie walor edukacyjny" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

W pobliżu ronda przy ulicy Gostyńskiej wzdłuż dawnej granicy znajduje się szpaler drzew, a po przeciwnej stronie ulicy Kartuskiej - przy ulicy Lubczykowej - na kolejnym odcinku granicy rośnie stary dąb - tzw. graniczny. Przy ulicy Otomińskiej istnieje natomiast dawny budynek urzędu celnego, bowiem stacje kolejowe Kokoszki i Kiełpinek były stacjami granicznymi.

Z kolei na Chełmie nadano nazwę Rondo im. Tadeusza Bolduana rondu zlokalizowanemu na skrzyżowaniu ulic Cienistej, Stanisława Worcella i Zamiejskiej. Z wnioskiem o nadanie takiego imienia wystąpił Zarząd Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej i Zarząd Oddziału Gdańskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Tadeusz Bolduan (5 kwietnia 1930 r. - 10 czerwca 2005 r. ) w 1950 roku rozpoczął pracę dziennikarską w "Dzienniku Bałtyckim". W 1957 r. był organizatorem i redaktorem naczelnym dwutygodnika "Kaszebe". W latach 1962 - 1974 był zastępcą redaktora naczelnego i kierownikiem działu miesięcznika "Litery". W latach 1975 - 1981 pełnił funkcję kierownika działu społecznego tygodnika "Czas".

W uzasadnieniu czytamy, że ten wybitny publicysta "swoje pióro poświęcił przede wszystkim tematyce kaszubskiej i pomorskiej. Autor 20 książek, między innymi historycznego już, wydanego w 1953 r. zbioru reportaży "W krainie Słowińców" oraz albumu "Gdańsk 1945 - 1965" i "Nowego Bedekera kaszubskiego". Współzałożyciel Zrzeszenia Kaszubskiego (później Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego). Laureat wielu nagród, między innymi Nagrody Prezydenta Gdańska (1990); wyróżniony wieloma odznaczeniami oraz odznakami honorowymi, takimi jak: Zasłużonym Ziemi Gdańskiej i Za zasługi dla m. Gdańska".