WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego w Gdańsku
17 października 2016 r., w 19. rocznicę wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., odbędą się w Gdańsku obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego RP.
17 października 2016 r., w 19. rocznicę wejścia w życie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., odbędą się w Gdańsku obchody 30-lecia Trybunału Konstytucyjnego RP.
Głównym punktem programu jest konferencja "Trybunał Konstytucyjny na straży wartości konstytucyjnych". Koncepcja całości przedsięwzięcia została przygotowania przez Komitet Honorowy w skład którego weszli m.in.: Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Barbara Suchowska, członek Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek oraz prof. Andrzej Szmyt z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali również Prezydent RP, marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny, przewodniczący komisji sejmowych i senackich, przedstawiciele samorządów adwokackiego i radców prawnych, wydziałów prawa, środowisk prawniczych, a także sędziowie Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów powszechnych i administracyjnych. Nadto udział w konferencji potwierdzili: Prezes Trybunału Sprawiedliwości UE oraz prezesi sądów konstytucyjnych: Czech, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Mołdawii.

Część I konferencji obejmuje referaty: prof. Andrzeja Szmyta z Uniwersytetu Gdańskiego - "Geneza sądownictwa konstytucyjnego w Polsce", prof. Wojciecha Łączkowskiego, sędziego TK w stanie spoczynku - "Trybunał jako współtwórca katalogu praw podstawowych u zarania transformacji" i prof. Macieja Szpunara, rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości UE - "Polska w Europie w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego". Także w tej części konferencji referat "Trybunał na straży samorządowej Rzeczypospolitej" wygłosi prof. Leon Kieres, sędzia TK oraz prof. Ewa Łętowska, sędzia TK w stanie spoczynku, której wystąpienie poświęcone będzie "Własności jako wartości konstytucyjnej".

W części II konferencji przewidziane zostały referaty: dr hab. Ryszarda Piotrowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego - "Trybunał na straży wolnych wyborów i podstaw demokracji", prof. Tomasza Pietrzykowskiego z Uniwersytetu Śląskiego - "Trybunał na straży rządów prawa w systemie trójpodziału władzy", prof. Jerzego Ciapały z Uniwersytetu Szczecińskiego - "Trybunał na straży gospodarki rynkowej", a także sędziów TK w stanie spoczynku: prof. Teresy Liszcz - "Trybunał na straży wolności obywatela od strachu przed ubóstwem" i prof. Mirosława Wyrzykowskiego - "Wolność obywatela od strachu przed własnym państwem".

Konferencja odbywać się będzie w Dworze Artusa. Część I w godzinach 11.30 - 13.00, część II w godzinach 13.30 - 16.00.

Konferencję zakończy otwarta dla publiczności dyskusja panelowa pt.: "Wolność obywatela od strachu przed własnym państwem". Dyskusja również odbywać się będzie w Dworze Artusa - w godzinach 18.00 - 19.30.

Przed rozpoczęciem konferencji planowany jest briefing prasowy z udziałem prof. Andrzeja Rzeplińskiego - Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Pawła Adamowicza - prezydenta Gdańska. Na briefing zapraszamy o godz. 10.00 do sieni Instytutu Kultury Miejskiej (ul. Długi Targ 39/40).

Akredytacje dziennikarskie:

Dziennikarzy, którzy chcieliby śledzić przebieg konferencji, prosimy o wypełnienie formularza na stronie:

https://www.ankietka.pl/ankieta/245070/obchody-30-lecia-trybunalu-konstytucyjnego-rzeczpospolitej-polskiej-formularz-akredytacyjny.html

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 października 2016 do godz. 17.00

Uwaga, ze względu na wielkość sali w Dworze Artusa liczba akredytacji jest ograniczona. Nie będzie też miejsca dla kamer - sygnał telewizyjny będzie podawany na zewnątrz przez organizatorów.

Akredytacje będą wydawane w dniu 14 października od godziny 9.00 do godz. 15.00 w Referacie Prasowym Wydziału Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój nr 305.