WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Dla maluchów i dla starszych uczniów -kolejne dwa boiska na mapie Gdańska
Dwa boiska, bieżnia, skocznia i siłownia zewnętrzna, a dla maluchów nowoczesny plac zabaw - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24 we Wrzeszczu przy ul. Lilii Wenedy 19 mają nowe obiekty sportowo- rekreacyjne.
Dla maluchów i dla starszych uczniów –kolejne dwa boiska na mapie Gdańska
Prawdziwe centrum sportu i rekreacji powstało przy szkole we Wrzeszczu. Młodsi będą mieli do swojej dyspozycji  sprzęty  nowoczesnego placu zabaw. Lekcje wychowania fizycznego Starsi uczniowie będą mogli trenować na nowych obiektach sportowych. Koszt inwestycji to 1,35 mln zł.

W czwartek 20 października uroczystego otwarcie w towarzystwie uczniów, społeczności szkolnej i miejskich radnych dokonał Paweł Adamowicz prezydent Gdańska.  Wojciech Błaszkowski Wiceprzewodniczący Rady Miasta i absolwent SP nr 24 mówił:  - Dobrze jest żyć w mieście, w którym prezydent rozumie potrzeby oświaty.

W ramach prac wykonano:
- boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej z odwodnieniem, wyposażeniem w sprzęt sportowy i piłkochwytami ;
- boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej z piłkochwytami, odwodnieniem, ogrodzeniem i wyposażeniem w sprzęt sportowy;
- bieżnię prostą 3-torową i skocznię,
- siłownię zewnętrzną,
- placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej wraz z ogrodzeniem;
- teren rekreacyjno - zabawowy,
- chodniki przy boiskach i placu zabaw,
- dostawy i montażu elementów małej architektury,
- drogą przeciwpożarową, drogi  wewnętrzne i chodniki,
- odwodnienie ciągów komunikacyjnych,
- oświetlenie boisk i terenu,
- system monitoringu szkoły,
- zagospodarowanie terenów zielonych,
- ogrodzenie terenu szkoły,
- remont istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej,
- izolację pionową i izolację termiczną fragmentu ścian piwnicznych budynku szkoły.

Od roku 2006 w Gdańsku powstało już 87 boisk przyszkolnych i osiedlowych.
Sprawdź wykaz wszystkich miejskich boisk wraz z regulaminem korzystania z nich i ujednoliconym cennikiem korzystania przez osoby spoza szkoły:
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Nowe-boiska-nowe-mozliwosci-Zasady-korzystania-z-nowych-obiektow,a,17104