WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Rondo imienia Guntera Grassa w Gdańsku
Decyzją Rady Miasta Gdańska, rondo na skrzyżowaniu ulic Aldony i Wajdeloty w Gdańsku będzie nosiło imię Guntera Grassa. Z wnioskiem o nadanie imienia urodzonego w naszym mieście wybitnego pisarza, laureata Nagrody Nobla i Honorowego Obywatela Miasta Gdańska wystąpiła Komisja Kultury Rady Miasta. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni na październikowej sesji.
Rondo znajduje się w dzielnicy Dolny Wrzeszcz, w której pisarz mieszkał - przy obecnej ulicy Lelewela 13.

Dzielnica w latach 2009-2015 została poddana rewitalizacji kosztem ponad 10 milionów złotych, a prace budowlane i działania społeczne prowadzone były m.in. w obrębie ulic Aldony, Wajdeloty, Wallenroda i Grażyny.

Jak w ostatnich latach zmieniło się rondo, któremu nadano imię Guntera Grassa można zobaczyć wyżej.


Uzasadnienie nadania imienia Guntera Grassa z uchwały Rady Miasta:

"Gunter Grass - urodzony 16 października 1927 r. w Gdańsku. Mieszkał przy obecnej ulicy Joachima Lelewela 13 w dzielnicy Wrzeszcz. Niemiecki pisarz narodowości niemiecko-kaszubskiej. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1999 r. Doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (za wybitną twórczość literacką oraz wkład w polsko - niemieckie pojednanie) oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Światową sławę przyniosła mu tzw. trylogia gdańska, złożona z dzieł: "Blaszany bębenek", "Kot i mysz", "Psie lata", z których pierwsze jest najbardziej znane. Cała trylogia gdańska traktuje o rozwoju faszyzmu i epizodach wojennych, których akcja rozgrywa się w Gdańsku, mieście na pograniczu kulturowym, "małej ojczyźnie" Polaków i Niemców żyjących razem od setek lat.

W 1992 r. Gunter Grass założył Fundację im. Daniela Chodowieckiego nazwaną od imienia polsko - niemieckiego grafika, z siedzibą w Akademii Sztuk w Berlinie, której celem jest współpraca między artystami niemieckimi i polskimi. Od 1993 r. organizował Konkurs o Nagrodę im. Daniela Chodowieckiego na polski rysunek i grafikę.

W 2002 r. na Placu gen. Józefa Wybickiego we Wrzeszczu powstał pomnik - ławeczka, upamiętniający głównego bohatera powieści "Blaszany bębenek" Oskara Matzeratha.

W 2015 r. podjęto decyzję, w myśl której zgodnie z pierwotną koncepcją do postaci Oskara dołączył jego zmarły twórca Gunter Grass, z nieodłączną fajką w ręku, książką na kolanach oraz nawiązującymi do jego twórczości figurkami ślimaka i kumaka. Noblista zastrzegł bowiem sobie, aby nie stawiać mu pomników za życia, w związku z czym gotowa rzeźba Grassa spędziła kilkanaście lat w magazynie. Figura zmarłego noblisty została odsłonięta 16 października 2015 r.

W 1993 r. Rada Miasta Gdańska przyznała pisarzowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska.

Pisarz zmarł 13 kwietnia 2015 r. w Lubece. Pochowany został w kręgu najbliższej rodziny 29 kwietnia 2015 r. na cmentarzu w Behlendorf, wsi w której Grass mieszkał od wielu lat".