WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Jedynka ma nową salę gimnastyczną
Drużyny sportowe będą miały lepsze warunki do treningów, a lekcje wychowania fizycznego będą prawdziwą przyjemnością. A wszystko dzięki remontowi, którego koszty wyniosły 2,34 mln zł. W ramach prac remontowych, nowe oblicze zyskała  szkolna sala gimnastyczna oraz należące do niej zaplecze szatniowo - sanitarne.
Zakres robót w sali gimnastycznej obejmował:

a) roboty rozbiórkowe,
b) roboty budowlane:
. posadzka sportowa systemowa z paneli drewnianych,
. stolarka okienna i drzwiowa,
. obudowy grzejnikowe,
. odgrzybianie ścian,
. roboty tynkarskie i gładzie gipsowe,
. roboty malarskie,
. sprzęt gimnastyczny i sportowy,
. rusztowania,
. izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentowych,
. ocieplenie stropodachu,
. ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej z wykonaniem nowej elewacji w kolorystyce jak istniejąca,
. wykucie otworu drzwiowego w ścianie - przejście z holu do sali gimnastycznej,
. instalacje elektryczne wewnętrzne,
. przełożenie linii kablowej zasilającej oświetlenie terenu szkoły,
. instalacje sanitarne: c.o. oraz wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna,
. instalacja sygnalizacji pożarowej SAP.

Zakres robót w zapleczu szatniowo - sanitarnym sali gimnastycznej, holu, sanitariatach dla uczniów oraz osób niepełnosprawnych obejmował:

a) roboty rozbiórkowe,
b) roboty budowlano - montażowe w tym m.in.:

. wzmocnienie fundamentów budynku zaplecza,
. izolacja wewnętrzna ścian fundamentowych,
. nowa posadzka z zastosowaniem płyt żelbetowych,
. izolacja przeciwwilgociowa i termiczna ścian fundamentowych i nowych posadzek,
. roboty murowe,
. stolarka okienna i drzwiowa,
. tynki i okładziny,
. roboty malarskie,
. ocieplenie stropodachu,
. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku zaplecza sali gimnastycznej z wykonaniem nowej elewacji w kolorystyce jak istniejąca,
. instalacje elektryczne wewnętrzne,
. Instalacje sanitarne: c.o., wodociągowa, kanalizacji sanitarnej oraz instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej.