WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Drugi Gdański Dzień bez Długów
Jakie są metody wychodzenia z długów oraz jak ustrzec się przed nadmiernym zadłużaniem - to główne tematy konsultacji, na które Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zapraszają w czwartek 17 listopada w ramach drugiego Gdańskiego Dnia bez długów.
Gdańsk jest pierwszym miastem w Polsce, które na szeroką skalę postanowiło wesprzeć mieszkańców w walce z zadłużeniem. Na październikowej sesji Rady Miasta uchwalono Program Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Osób Zadłużonych. W ramach niniejszego programu organizowany jest w czwartek 17 listopada drugi Gdański Dzień bez Długów.

Dla gdańszczan, którzy chcieliby porozmawiać o swojej sytuacji finansowej oraz dla tych, którzy niepokoją się o zadłużenie swoich najbliższych lub chcieliby po prostu więcej dowiedzieć się o zadłużeniu, Miasto Gdańsk wspólnie z partnerami przygotowało  tego dnia kilka propozycji:

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych ul. Partyzantów 74 w Gdańsku od godziny 10.00 do godziny 17.00

Dzień otwarty dla osób z problemami czynszowymi

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych wspólnie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Gdańsku i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku organizuje dzień otwarty skierowany do dłużników czynszowych w mieszkaniach komunalnych. Mieszkańcy będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości udzielenia ulg w spłacie zadłużenia, wykonania świadczenia wzajemnego tzw. "odpracowania długu" oraz ewentualnej procedury pomocy w wyjściu z zadłużenia. Ponadto mieszkańcy uzyskają pełną informację w zakresie możliwości zamiany dotychczas zajmowanego zadłużonego mieszkania na inne - nieobciążone długiem. Ponadto konsultacji i porad udzielać będą pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Dla uczestników akcji będą dostępne informatory Centrum Treningu Umiejętności Społecznych. Pracownicy z Gdańskiego Centrum Świadczeń będą informować o warunkach ubiegania się o dodatek mieszkaniowy, dodatek energetyczny i obniżkę dochodową czynszu.

Sposoby dochodzenia roszczeń u operatorów pocztowych oraz dostawców usług telekomunikacyjnych

Pracownicy Urzędu Komunikacji Elektronicznej Delegatury w Gdyni (UKE) będą udzielać konsultacji z zakresu usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Zainteresowane osoby otrzymają informacje na temat sposobów dochodzenia roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania/świadczenia usługi pocztowej lub usługi telekomunikacyjnej przez operatora pocztowego lub dostawcę usług telekomunikacyjnych. Pracownicy UKE udzielą pomocy w zakresie składania reklamacji do operatora, przekażą informacje o polubownych sposobach rozwiązywania sporów:  mediacji prowadzonych przez Prezesa UKE oraz o Stałym Polubownym Sądzie Konsumenckim działającym przy Prezesie UKE.

Konsultacje z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego, karnego, jak również w zakresie procedury cywilnej  (w tym postępowania egzekucyjnego) i karnej

Adwokaci - przedstawiciele Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku będą udzielali konsultacji w szczególności z zakresu prawa spadkowego, rodzinnego, karnego, jak również w zakresie procedury cywilnej  (w tym postępowania egzekucyjnego) i karnej.

Konsultacje dotyczące postępowania egzekucyjnego

Przedstawiciele Izby Komorniczej w Gdańsku będą udzielali konsultacji w zakresie egzekucji komorniczej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przy ul. Leczkowa 1 A (sala konferencyjna na parterze) od godz. 12.00

Zadłużenia czynszowe w spółdzielniach mieszkaniowych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprosił do współpracy spółdzielnie mieszkaniowe.

- Podobnie jak w roku ubiegłym będziemy rozmawiać o wzajemnej współpracy w zakresie rozwiązywania problemów zadłużenia czynszowego, powiemy o stosowanych mechanizmach osłonowych, a także o przyjętym programie "Bezpieczeństwo Ekonomiczne i Wsparcie Osób Zadłużonych". Ponadto poruszony zostanie temat obligacji społecznych i udziału spółdzielni w tym projekcie - informuje Marlena Jasnoch - zastępca dyrektora MOPR ds. usług społecznych, członek zespołu opracowującego program.

Przypomnijmy: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na co dzień wspiera klientów pomocy społecznej w ramach programu osłonowego.

- Pamiętajmy, iż zadłużenia występują również w spółdzielniach mieszkaniowych. Wychodząc naprzeciw osobom zadłużonym poszukujemy wspólnych rozwiązań m.in. motywowanie klienta do regulowania zobowiązań, doprowadzenie do podpisania ugody, rozłożenie zaległości na raty. Nasza pomoc musi być dostosowana do potrzeb i możliwości klientów. Chcemy pomagać, więc podpisujemy kontrakty socjalne z klientami i wspieramy zasiłkiem celowym. To się opłaca, bo gdańszczanie odpracowują zadłużenia - dodaje Jasnoch.