WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Gdańszczan podróże na dwóch kółkach
Gdańsk ma najwyższy udział ruchu rowerowego wśród największych polskich miast. Dziś prawie 6 procent podróży w naszym mieście odbywa się rowerami - wykazały kompleksowe badania ruchu przeprowadzone w Gdańsku wiosną tego roku.
Podczas kompleksowych badań  ruchu zebrane zostały informacje o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska. Zasadniczą częścią analizy zachowań komunikacyjnych były badania ankietowe przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 10.115 respondentów.-  Wyniki badań wskazują na  skokowy wzrost udziału komunikacji rowerowej, który osiągnął poziom 6 procent. W latach 2009-2016 udział ruchu rowerowego wzrósł do 6 proc z poziomu 2 proc.  Podczas gdy przez 10 wcześniejszych lat jedynie z 1 proc. do 2 procent.  Gdańsk ma obecnie najwyższy udział ruchu rowerowego wśród największych polskich miast - zaznacza pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej Remigiusz Kitliński.- Tak dynamiczny wzrost udziału komunikacji rowerowej jest efektem łączenia, prowadzonych od lat, działań inwestycyjnych ze skuteczną promocją roweru, jako codziennego środka transportu - dodaje zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. - Kompleksowe  podejście do rozwoju komunikacji rowerowej w Gdańsku obejmuje budowę wysokiej jakości tras rowerowych, zmiany w organizacji ruchu podnoszące bezpieczeństwo wszystkich jego uczestników, jak Gdański Program Uspakajania Ruchu.  A także bardzo wiele działań promocyjnych ze sztandarowymi, realizowanymi na masową skalę, kampaniami społecznymi promującymi codzienne korzystanie z rowerów - "Rowerowym Majem" i "Rowerem do pracy' w ramach European Cycling Challenge.- Komunikacja rowerowa jest najbardziej efektywną kosztowo formą transportu. W Gdańsku ma przy tym największy potencjał wzrostowy. Warto w nią inwestować - dodaje Remigiusz Kitliński.


Co o rowerowym obliczu Gdańska mówią wyniki badań:

- Gdańsk ma najwyższy udział ruchu rowerowego (6%) wśród największych polskich miast;

- w latach 2009-2016 udział ruchu rowerowego wzrósł z 2% do 6%, podczas gdy przez 10 wcześniejszych lat z 1% do 2%;

- 67% gospodarstw domowych w Gdańsku posiada przynajmniej jeden rower; to taki sam odsetek, jak w przypadku samochodów;

- gdańszczanie posiadają więcej rowerów, niż samochodów; statystyczne gospodarstwo domowe w Gdańsku posiada 1,4 roweru oraz 0,85 samochodu;

- mieszkańcy Gdańska wykonują ponad dwa razy więcej podróży na rowerach, niż w SKM i PKM razem wziętych;

- udział ruchu rowerowego w Gdańsku jest podobny jak w Paryżu, który słynie z największego w Europie systemu rowerów publicznych liczącego ponad 20 tys. pojazdów.