WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Bilet metropolitalny jednak dla całego regionu
Blisko pół roku trwały negocjacje pomiędzy samorządami Obszaru Metropolitalnego dot. kształtu i zakresu wspólnego systemu biletowego dla metropolii. Ostatecznie w wyniku szeregu spotkań oraz warsztatów związanych z wprowadzeniem nowych technologii udało się złożyć wspólny projekt dot. wspólnego biletu dla metropolii, który 29 grudnia został z sukcesem zatwierdzony i wpisany na listę projektów pozakonkursowych (SzOOP RPO).
Jednocześnie Zarząd Obszaru Metropolitalnego Gdańsk Gdynia Sopot podjął decyzję o rozszerzeniu projektu i podzieleniu się doświadczeniem z zakresu integracji taryfowo-biletowej z całym regionem.Samorządy Obszaru Metropolitalnego, współpracujące do tej pory głównie na forum Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej zdecydowały się na połączenie sił z Woj. Pomorskim w zakresie wprowadzenia wspólnego, dla wszystkich organizatorów transportu, operatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w transporcie zbiorowym oraz jednolitej informacji pasażerskiej.- Nowy system biletowy to możliwość różnych form płatności dokonywanych w pojeździe oraz budowy oferty taryfowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Dzięki niemu będziemy mogli zapłacić za przejazdy zarówno gotówką, kartą płatniczą lub kartą miejską, smartfonem, czy w przyszłości elektronicznym dowodem osobistym. Niezależnie od środków transportu i ilości przesiadek system wybierze najkorzystniejszą dla pasażera ofertę - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska.Na wspólny projekt metropolia przeznaczyła ponad 21 mln zł. Pierwsze zabezpieczone pieniądze pochodzić będą ze środków ZIT dla Obszaru Metropolitalnego. Docelowo, cały program regionalny kosztować ponad 60 mln zł.Podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie pomiędzy głównymi organizatorami transportu w metropolii a Województwem nastąpi 4 stycznia br.