WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Urzędnik zamiast listonosza
Już po raz dziewiąty decyzje podatkowe dostarczą gdańszczanom do domów osobiście pracownicy Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Urzędnicy rozniosą blisko 110 tysiące decyzji.
Zgodnie z przepisami ustawy ordynacja podatkowa pisma, w tym decyzje, mogą być doręczane podatnikom przez operatora pocztowego lub pracowników organu podatkowego (Prezydenta Miasta Gdańska).

W Gdańsku już po raz dziewiąty decyzje podatkowe roznoszone będą przez pracowników urzędu. Jest to bardziej opłacalne oraz efektywniejsze.

W tym roku 118 urzędników dostarczy ok. 110 tyś decyzji.

    Decyzje mogą być doręczane od poniedziałku do soboty w godz. 10:00-20:00
    Doręczyciele - pracownicy Urzędu - nie mają prawa pobierać od mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie 
    dostarczyć przesyłkę.
    Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są do przedstawienia legitymacji służbowej.
    Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
    Urzędnik może zostawić przesyłkę u naszego sąsiada jeśli ten zobowiązał się do przekazania jej adresatowi.
    W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.

Akcja potrwa od 13 stycznia do 13 lutego 2017 roku włącznie. Po tym terminie decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.


Poniżej lista oddziałów Banku PEKAO S.A. na terenie miasta Gdańska, w których można dokonać wpłat podatku bez prowizji:

-  al. Grunwaldzka 92/98
-  ul. Balcerskiego 14D
-  ul. Cieszyńskiego 36
-  ul. Garncarska 23
-  ul. Hynka 6
-  ul. Kołobrzeska 43
-  ul. Marynarki Polskiej 15
-  ul. Nowe Ogrody 8/12
-  ul. Ogarna 116
-  ul. Partyzantów 74
-  ul. Rakoczego 17
-  ul. Stary Rynek Oliwski 16
-  ul. Uphagena 27
-  ul. Wilanowska 2