WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Gdy kultura spotyka politykę. Prezentacja wniosków z największego w Polsce badania stanu miejskich polityk kulturalnych
Skąd możemy wiedzieć, czy władze naszych miast dobrze wywiązują się z odpowiedzialności za rozwój kultury? Odpowiedzią na to jest projekt "DNA Miasta: Miejskie Polityki Kulturalne", w ramach którego już po raz drugi przeprowadzone zostało największe ogólnopolskie badanie stanu miejskich polityk kulturalnych. Pierwsza publiczna prezentacja raportu z badania odbędzie się 2 lutego o godz. 18.00 w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku. Wstęp wolny.
Raport "DNA Miasta" powstał na bazie sytuacji 100 największych polskich miast. Zakres danych, które udało się poddać analizie, jest ogromny - to prawie 1300 opinii mieszkańców (w tym również twórców, animatorów i menadżerów kultury z całej Polski) oraz 1300 dokumentów budżetowych i sprawozdań merytorycznych. Oprócz danych liczbowych wykorzystane zostały wyniki badań terenowych, dzięki czemu wiadomo dokładnie co kryje się za liczbami i w jaki sposób można je zinterpretować. Wyniki zaprezentuje Artur Celiński - szef zespołu miejskiego Res Publiki, który od 2008r. bada stan miejskich polityk kulturalnych i projektuje rozwiązania systemowe w tej dziedzinie.

- Raport pokazuje, w jaki sposób władze miejskie definiują swoją odpowiedzialność za kulturę i które z nich tworzą dobre warunki dla jej rozwoju. "DNA Miasta" w prosty sposób wyjaśnia kto, z kim, dlaczego i na jakiej podstawie podejmuje najważniejsze decyzje w polityce kulturalnej. Umożliwia także wiedzę umożliwiającą dokonanie samodzielnej oceny jakości polityki kulturalnej i zrozumienie różnicy pomiędzy mądrym zarządzaniem kultury a jej odpowiednikiem pozbawionym rozsądku i planowania - mówi Artur Celiński.

Artur Celiński - szef zespołu DNA Miasta, członek redakcji Magazynu Miasta i wiceprezes Fundacji Res Publica. Politolog. Inicjator i członek Zespołu ds. Miejskich Polityk Kulturalnych działającego przy Narodowym Centrum Kultury. Miejski aktywista - członek Kongresu Ruchów Miejskich. Ekspert w dziedzinie polityki kulturalnej i znaczenia kultury dla rozwoju miast. Promotor innowacji w zarządzaniu politykami publicznymi i wprowadzaniu narzędzi dialogu obywatelskiego.

DNA Miasta: www.publica.pl/dna-miasta-program

Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/events/1807300676202286/.