WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Najlepsi opiekunowie i asystenci docenieni
Gdańska Spółdzielnia Socjalna rozstrzygnie konkurs na Najlepszego Opiekuna Środowiskowego 2016 oraz Najlepszego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 2016 jutro, w czwartek 2 lutego. Finał imprezy odbędzie się o godzinie 11, w auli budynku NOT przy ulicy Rajskiej 6.
Zwycięzcy obu kategorii wyłonieni zostaną spośród pracowników i współpracowników GSS, którzy  wykonywali w ub. roku usługi na rzecz potrzebujących podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (realizacja zadania na mocy umowy zawartej pomiędzy MOPR a GSS, na świadczenie usług w zakresie opieki środowiskowej i asystenta os. niepełnosprawnej). Dodajmy, że w ubiegłym roku ponad 150 opiekunek Spółdzielni udzieliło wsparcia ponad 650 gdańskim rodzinom. 26 asystentów osoby niepełnosprawnej zaś pomogło 38 gdańszczanom m.in. mającym kłopoty z poruszaniem się, starszym z dysfunkcjami. Ich praca jest nieoceniona. Opiekunowie i asystenci wspierają osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, czasem rodziny nieporadne życiowo m.in. w codziennych, domowych czynnościach. W zależności od potrzeb, m.in. pomagają zapisać się do lekarza, ubrać, dbać o higienę, gospodarować domowym budżetem. Doradzają, jak załatwić urzędowe i socjalne formalności, skorzystać z poradnictwa. Czasem wspierają samą obecnością i tak potrzebną rozmową.