WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Zdolni z Pomorza - 105 gdańskich uczniów uczestniczy w projekcie
Są wybitnie uzdolnieni z matematyki, fizyki i informatyki. Będą brali udział w spotkaniach akademickich i obozach naukowych. Pod opieką mentorów podążać będą innowacyjnymi ścieżkami nauczania. Jutro (31 stycznia, we wtorek) o godz. 15.00  w Audytorium Europejskiego Centrum Solidarności odbędzie się uroczysta inauguracja projektu "Zdolni z Pomorza - Gdańsk".

Projekt "Zdolni z Pomorza - Gdańsk" przeznaczony jest dla młodzieży wybitnie uzdolnionej w zakresie przedmiotów ścisłych: matematyki, fizyki i informatyki.

W zeszłym roku odbyła się rekrutacja do projektu na poziomie szkoły gimnazjalnej. Arkusze nominacji złożyło blisko 300 uczniów.  Kolejnym etapem były badania w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, po których część uczniów otrzymała rekomendacje do udziału w teście uzdolnień kierunkowych.

Jutro dyplomy uczestnictwa w projekcie otrzyma 105 uczniów.  Podczas uroczystości wykład nt. "Paradoks Banach-Tarskiego" wygłosi Maksymilian Słupski, uczeń III LO w Gdańsku, uczeń poprzedniej edycji programu.

Zajęcia dla uczniów, biorących udział w projekcie, będą się odbywały w małych, kilkuosobowych grupach. Młodzież będzie miała także okazję brać udział w spotkaniach akademickich, organizowanych przez trójmiejskie uczelnie wyższe, korzystać z opieki mentora, uczestniczyć w obozach naukowych.
Program realizowany jest w partnerstwie z Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

Program Zdolni z Pomorza
Podczas 3 lat trwania programu wzięło w nim udział około 2 600 uczniów.

Zdolni z Pomorza skierowany jest do najwybitniejszych uczniów naszego regionu. Statystycznie 3-5 procent populacji dzieci przejawia wybitne uzdolnienia. Panuje przekonanie, że zdolny sobie "jakoś" zawsze poradzi. A nie powinien radzić sobie "jakoś", tylko bardzo dobrze. Dlatego, jako jeden z pierwszych regionów w Polsce, Samorząd Województwa Pomorskiego zdecydował o realizacji projektu, którego efektem ma być regionalny systemu wspierania uczniów uzdolnionych.

Celem ogólnym projektu,  jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych wszystkim uczniom Województwa Pomorskiego, posiadającym szczególne predyspozycje w zakresie matematyki, fizyki i informatyki, poprzez opracowanie modelu systemowego wspierania uczniów uzdolnionych. Model systemowego wspierania uczniów uzdolnionych oraz narzędzia, które zostaną wypracowane w zakresie matematyki, fizyki i informatyki będą mogły mieć zastosowanie również w innych dziedzinach.

Do współpracy przy projekcie nad stworzeniem regionalnego systemu wspierania uczniów uzdolnionych zostali zaproszeni nauczyciele, kadra kierownicza szkół, uczelnie wyższe, psycholodzy, pedagodzy, konsultanci i doradcy metodyczni oraz przedstawiciele JST, organizacji pozarządowych, a także pracodawców.

Więcej szczegółowych informacji na stronie www.zdolnizpomorza.pl