WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Umowy na baseny podpisane
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała umowy, dzięki którym możliwa będzie budowa nowego basenu na gdańskich Stogach i dokończenie analogicznej - trwającej już - inwestycji na Osowej.
Basen przy Szkole Podstawowej nr 11 przy ul. Stryjewskiego, za kwotę ponad 12 mln zł, wybuduje firma "BUDREM-RYBAK" Sp. z o.o. Wykonawca na realizację zadania ma czas do 27 listopada 2017 r. Przekazanie placu budowy zaplanowano na najbliższy piątek 3 lutego.

Druga z podpisanych umów dotyczy dokończenia robót na budowie krytej pływalni przy ul. Siedleckiego 14. Tu wykonawcą będzie Blanca Plus Sp. z o.o. Wyłoniony w przetargu wykonawca na realizację zadania ma czas do 10 marca br, a umowa opiewa na kwotę 2,3 mln zł.

Więcej o inwestycjach:
Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 11 - Stogi
http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=610

Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 81 - Osowa
http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=431