WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Doceniona praca, serce i zaangażowanie
Tytuł Najlepszego Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 2016 w konkursie Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej zdobyła Krystyna Kapusta, wyróżnienie zaś Jacek Jaszewski. Najlepszym Opiekunem Środowiskowym 2016 została Kamila Wojciechowska, wyróżnienia zaś otrzymały Natalia Kloskowska, Alicja Domeracka i Joanna Pałasz. Finał konkursu odbył się w gmachu NOT, a wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym pogratulował Piotr Kowalczuk, zastępca Prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.
Oprócz dyplomów docenieni pracownicy GSS otrzymali nagrody rzeczowe i pieniężne. - Dziękuję pracownikom Spółdzielni, wszystkim Państwu za serce i zrozumienie wobec osób potrzebujących, za nowe, wartościowe projekty - mówił Piotr Kowalczuk. -  Nagrodzonym i wyróżnionym za najwyższy poziom świadczonych usług.

Dodajmy, że zwycięzcy obu kategorii wyłonieni zostali spośród pracowników i współpracowników GSS, którzy  wykonywali w ub. roku usługi na rzecz potrzebujących podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (realizacja zadania na mocy umowy zawartej pomiędzy MOPR a GSS, na świadczenie usług w zakresie opieki środowiskowej i asystenta os. niepełnosprawnej).

- Wszystkie nagrodzone osoby wyróżniały się zrozumieniem potrzeb osób na rzecz których świadczone są usługi, wykazywały się empatią w podejściu do osób potrzebujących, życzliwością oraz dbaniem o jak najwyższą jakość świadczonych usług - mówi Katarzyna Littwin, Dyrektor Spółdzielni.

W ubiegłym roku ponad 150 opiekunek Spółdzielni udzieliło wsparcia ponad 650 gdańskim rodzinom. 26 asystentów osoby niepełnosprawnej zaś pomogło 38 gdańszczanom m.in. mającym kłopoty z poruszaniem się, starszym z dysfunkcjami. Ich praca jest nieoceniona. Opiekunowie i asystenci wspierają osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, czasem rodziny nieporadne życiowo m.in. w codziennych, domowych czynnościach. W zależności od potrzeb, m.in. pomagają zapisać się do lekarza, ubrać, dbać o higienę, gospodarować domowym budżetem. Doradzają, jak załatwić urzędowe i socjalne formalności, skorzystać z poradnictwa. Czasem wspierają samą obecnością i tak potrzebną rozmową.

- Jako opiekunka pracuję już dziesięć lat - powiedziała Krystyna Kapusta, laureatka konkursu. - Jako asystent osoby niepełnosprawnej od roku. To bardzo trudna praca, ale daje niesamowitą radość i satysfakcję. Kontakt z podopiecznym, jego zadowolenie i dobre słowo są bezcenne.