WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Młodzi naukowcy nagrodzeni po raz szesnasty
Prezydent Gdańska po raz szesnasty wręczy Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w piątek, 10 lutego, o 13.00 w Domu Uphagena w Gdańsku przy ul. Długiej 12. W tym roku nagrodzeni zostaną Wacław Kulczykowski (kategoria nauk humanistycznych i społecznych) i Adrian Bekasiewicz (w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych). Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości po 7 tys. zł brutto.
Nagroda ta przyznawana jest od 2003 roku. Od 2006 roku nosi nazwę Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena (wcześniej "Młode Heweliusze"). Wyróżnienia przyznaje się studentom i absolwentom gdańskich szkół i uczelni w dwóch kategoriach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych i społecznych. Młodzi naukowcy nie mogą mieć więcej niż 30 lat. Ponadto muszą odznaczać się znacznym dorobkiem naukowym, realizowaniem znaczących projektów bądź posiadać zaproszenia na stypendium naukowe.


Kandydatury do nagrody zgłaszają rektorzy gdańskich uczelni, przewodniczący Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, członkowie Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, członkowie Stacji Naukowej PAN w Gdańsku lub prezydent Gdańska. Wnioskodawcy przedstawiają sylwetki młodych badaczy, które następnie rozpatruje Kapituła Nagrody. Po obradach Kapituła przedstawia propozycje laureatów prezydentowi Gdańska.Sylwetki laureatów:

Mgr Wacław Kulczykowski (ur. w 1988). To doktorant Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją pracę doktorską poświęca średniowiecznym systemom zaopatrywania miast w wodę i historycznych obiektów hydrotechnicznych na terenie Pomorza Gdańskiego oraz dawnych Prus Wschodnich. Kulczykowski jest też autorem 9 artykułów oraz 4 rozdziałów w monografiach naukowych pisanych w języku polskim i angielskim. To również uczestnik licznych ekspedycji archeologicznych. Wykonał m.in. opracowanie historyczne badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych w obrębie Fortu Carré w Twierdzy Wisłoujście. Aktywnie brał udział w organizacji 40 wydarzeń popularyzujących naukę. Wykonawca i kierownik wielu projektów naukowych z dziedziny archeologii.


Dr inż. Adrian Bekasiewicz (ur. w 1987). To absolwent Wydziału Elektroniki Telekomunikacji i Informacji Politechniki Gdańskiej, gdzie bronił pracy doktorskiej pod tytułem: Projektowanie anten szerokopasmowych z użyciem szybkich metod optymalizacji wielokryterialnej (ang. Design of wideband artennas by means of fast multi-objective optimization). Obecnie Bekasiewicz jest badaczem na wydziale ETI oraz pracownikiem naukowym na Uniwersytecie w Rejkiawiku (Islandia). Od 2011 roku laureat regularnie otrzymuje granty na badania, a także jest głównym wykonawcą grantów z Narodowego Centrum Nauki. Współpracuje między innymi z Engineering Optimization and Modeling Center (EOMC) w Islandii. Bekasiewicz w swoich badaniach koncentruje się na opracowaniu technik umożliwiających szybkie projektowanie układów mikrofalowych i antenowych. Młody naukowiec jest też współautorem 170 publikacji, w tym 65 prac w czasopismach, 7 rozdziałów w monografiach, 94 recenzowanych artykułów konferencyjnych oraz 4 prac o zasięgu krajowym. Jest też współautorem łącznie 10 prac z chemii, inżynierii lotniczej oraz hydrodynamiki. Współpracuje z zespołami badawczymi z Belgii, Chin, Islandii, Kanady, Republiki Południowej Afryki oraz Stanów Zjednoczonych.