WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Trzy firmy zainteresowane budową przedszkola przy ul. Kolorowej
Trzy firmy złożyły swoje oferty w przetargu Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska dotyczącym budowy przedszkola przy ul. Kolorowej.
Przypomnijmy: przy ulicy Kolorowej 14 powstanie sześciooddziałowe przedszkole modułowe z placem zabaw i towarzyszącą infrastrukturą. Nowy budynek to dwanaście symetrycznych modułów konstrukcyjnych ustawionych liniowo wzdłuż głównego korytarza. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do przedszkola chodzić będzie 150 dzieci. Budowa ma zakończyć się w październiku, a odbiory przewidziano na listopad 2017 roku.Dziś w siedzibie DRMG otwarto oferty złożone przez wykonawców zainteresowanych inwestycją. Oferty złożyli:

    Brzechwa Sp. z o.o. Sp.k., Oborniki
    kwota oferty: 8 583 244,85 zł

    2. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, Pruszcz Gdański
    kwota oferty: 8 860 787,16 zł

    3. Konsorcjum firm:  Lider: Firma Budowlana EKOINBUD Sp. z o.o., sp. komandytowa.
    kwota oferty: 8 132 251, 15 zł

    Po otwarciu ofert komisja przetargowa będzie sprawdzać oferty pod względem formalno-prawnym. Która z firm zrealizuje inwestycję okaże się już za kilka dni.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sześciooddziałowego przedszkola modułowego zlokalizowanego przy ulicy Kolorowej 14 w Gdańsku. Inwestycję zaplanowano na terenie działki stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska. Realizacja przewiduje budowę przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym place zabaw, parking oraz infrastrukturę towarzyszącą.


Budynek przedszkola zaprojektowano jako jednokondygnacyjny obiekt ze skośnym dachem. Obiekt składać się będzie z 12 symetrycznych modułów konstrukcyjnych, ustawionych liniowo wzdłuż głównego korytarza, po obu jego stronach. Moduły grupowane po dwa, wyodrębnione zostały w liniowej strukturze obiektu poprzez rozbicie bryły za pomocą stref wejściowych a także uskoków w płaszczyźnie elewacji.

Dwa wejścia główne do przedszkola zlokalizowane zostały od strony wschodniej, natomiast od zachodniej umieszczono dwa wyjścia ogrodowe oraz po jednym wyjściu od strony południowej oraz północnej. Ponadto każdy oddział wyposażono w drzwi tarasowe, a jednocześnie ewakuacyjne, dając tym samym możliwość bezpośredniego wychodzenia na zewnętrzny taras z każdej z sal zabaw. Do wykończenia elewacji zastosowano tynki i drewno oraz blachę w formie paneli.

Budynek przedszkola stanowić będzie parterowy obiekt składający się z 6 modułów funkcjonalnych w tym:
. 3 moduły - przeznaczone na oddziały przedszkolne,
. moduł przeznaczony na salę wielofunkcyjną,
. moduł żywieniowy,
. moduł socjalno- administracyjny.

W obiekcie przewiduje się 6 oddziałów przedszkolnych, 25 dzieci w każdym oddziale, zawierających następujące elementy:
- salę zabaw
- węzeł sanitarny
- zaplecze na pomoce dydaktyczne i leżaki
- szatnię

W przedszkolu znajdować będzie się również moduł z wielofunkcyjną salą dydaktyczną - z przyległym, ogólnodostępnym węzłem sanitarnym (wc damski, męski i przystosowany dla osób niepełnosprawnych), zapleczem - magazynkiem oraz wewnętrznym sanitariatem dla dzieci.

Moduł żywieniowy mieści pomieszczenia kuchenne dostosowane do przygotowania i wydawania posiłków, magazyny (z rozdziałem magazynów żywności: na magazyn produktów suchych i jajek oraz magazyn warzyw), przygotowalnie, zmywalnię wraz ze zwrotem i myciem naczyń oraz wózków, przechowywaniem naczyń oraz zaplecze socjalne dla personelu wraz z szatnią i umywalnią dla personelu kuchni. W obszarze modułu, w wydzielonej części znajdują się pomieszczenia techniczne, w skład których wchodzą: węzeł CO, pomieszczenie opomiarowania instalacyjnego, magazyn ogrodowy i na sprzęt, pomieszczenia konserwatora, uzupełnione
o pomieszczenia porządkowe i zaplecza socjalne dla pracowników technicznych.

W części administracyjnej umieszczono pomieszczenia biurowe, węzeł sanitarny, szatnię i zaplecze socjalno- szatniowe dla woźnych.

Budynek w całości dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnością zgodnie z obowiązującymi normami oraz warunkami technicznymi.


CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE
. Kondygnacje - 1 kondygnacja nadziemna
. Wysokość budynku - 7,32 m
. Długość budynku - 63,45m
. Szerokość budynku - 27,13 m
. Powierzchnia użytkowa - 1474, 64 m2
. Kubatura - ~4571,38 m3

Planowany termin zakończenia robót budowlanych X 2017 r. Po zakończeniu robót rozpocznie się procedura odbiorowa zadania.