WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Gdańscy seniorzy mają swoją Akademię
Na dzisiejszej sesji Rady Miasta uchwalono powstanie Gdańskiej Akademii Seniora, która mieścić się będzie przy al. Gen. Hallera 16/18 i stanowić będzie część  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku. Akademia jest placówką kształcenia ustawicznego dla osób w wieku 50+. Oferta dostępna będzie za darmo!
Powołana dzisiaj Gdańska Akademia seniora jest kolejnym etapem kształcenia ustawicznego.

Celem Gdańskiej Akademii Seniora jest stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej i fizycznej sprawności osób w wieku 50+, prowadzenie działalności edukacyjnej w  zakresie ochrony i promocji zdrowia, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych  oraz aktywizacja społeczna osób starszych, propagowanie aktywnego trybu życia i upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

Słuchaczem Akademii może zostać każda osoba w wieku 50+, która będzie chciała aktywnie uczestniczyć  w przygotowanym programie.Osoby korzystające z oferty z Akademii będą miały do wyboru udział w warsztatach (komputerowych, foto-cyfrowych, kreatywnych , literackich), lektoratach językowych, zajęciach sportowych i korekcyjnych, a także z szeroko rozumianych zajęciach artystycznych ( teatralnych, malarskich, rzeźbiarskich, tanecznych, chóralnych). Członkowie Akademii będą dbać o rozwój osobisty i integrację słuchaczy.

Kadrę kierowniczą i szkoleniową Gdańskiej Akademii Seniora stanowią nauczyciele, w tym wykładowcy akademiccy, a także przedstawiciele świata kultury i sztuki oraz innych środowisk.

Szacunkowy koszt roczny działań Gdańskiej Akademii Seniora to 100 tyś. zł.