WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Nowe Centrum Pracy Socjalnej nr 9 już od 1 marca w Gdańsku - uwaga klienci!
Od 1 marca przy ulicy Piekarniczej 16 rusza nowe, dziewiąte Centrum Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Będzie ono obsługiwało następujące dzielnice: Piecki Migowo, Suchanino, Aniołki, Brętowo, Matarnię, Jasień oraz Kokoszki (wcześniej przyporządkowane do CPS 6). Nowy CPS, jego usytuowanie i oferta, z pewnością poprawią dostępność do usług świadczonych przez MOPR. Pozytywnie wpłyną na szybkość obsługi, jej jakość.
W Centrum przy ul. Piekarniczej 16 wsparcia potrzebującym mieszkańcom, z wymienionych dzielnic,  udzielać będą między innymi pracownicy socjalni, koordynatorzy zespołu usług i świadczeń, koordynatorzy pracy socjalnej oraz psycholog. Lokal na potrzeby nowego CPS pochodzi z zasobów miasta. Jest zadbany, czysty, przygotowany do obsługi klientów. Uruchomienie "9" wynika z procesu reorganizacji gdańskiego MOPR, który w efekcie wpłynie na podniesienie jakości świadczonego na rzecz mieszkańców wsparcia.

- To bardzo istotne, aby osoba zagrożona wykluczeniem społecznym miała świadomość dostępności  oraz skuteczności działania służb pomocowych, w naszym mieście. Kluczowe są także warunki kontaktu i wsparcia. Znacząco je poprawiamy, by wsparcie na drodze do samodzielności nie odzierało człowieka z należnej mu godności - mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.

Dodajmy, że pracownicy socjalni prowadzą akcję informującą podopiecznych z wymienionych dzielnic, o zmianach. CPS nr 9 działać będzie w dni powszednie, w godzinach od 7.30 do 15.30, kontakt: tel. 58 304 36 50, tel./fax. 58 304 36 51.