WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Znamy laureatów Nagrody Bądkowskiego
Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej roku 2016, Darczyńcy Roku 2016, Gdańskiego Społecznika roku 2016 oraz Młodzieżowego Społecznika roku 2016 zostały wręczone podczas uroczystej gali w audytorium Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.
Wręczana od 16 lat nagroda jest formą docenienia społecznych działań gdańszczan zarówno w organizacjach pozarządowych, jak i indywidualnie.Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Organizacja Pozarządowa roku 2016 otrzymała Fundacja Hospicyjna im. Ks. Eugeniusza Dudkiewicza SAC, za bardzo ważną wieloaspektową działalność, dotyczącą nie tylko opieki nad chorymi terminalnie, ale wspieranie rodzin i osób najbliższych chorych, udzielane wsparcie psychologiczne, odrębne wspieranie dzieci - tracących rodziców ("Słonik Tumbo pomaga"), niestandardowość działań oraz zaangażowanie pracowników i wolontariuszy organizacji.W kategorii tej przyznano również dwa wyróżnienia, otrzymały je: Stowarzyszenie "Opowiadacze Historii Dolnego Miasta w Gdańsku" za bardzo ciekawe działania promujące historię dzielnicy oraz Stowarzyszeniu "Nasze Siedlce" za długoletnie działanie za wieloma zrealizowanymi projektami, różnorodne dokonania na przestrzeni lat, nie tylko w ostatnim roku, działania w dzielnicy, która nie jest objęta programami rewitalizacyjnymi.Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Darczyńcy roku 2016 został Wojciech Majewski, który w 2015 roku przekazał niebagatelną kwotę 250 000 zł, na rzecz Fundacji Hospicyjnej, prowadzącej Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC.Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Społecznika roku 2016 została Iwona Karpińska, która aktywnie działa na rzecz łączenia różnych środowisk i potencjałów w dzielnicy Osowa.Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii Młodzieżowego Społecznika roku 2016 został Filip Górski. Nagrodę otrzymał za aktywność społeczną i zaangażowana w wiele wydarzeń i przedsięwzięć, prowadzenie wielu projektów kulturalnych m.in. filmowych, wysokie zaangażowanie, oraz zarażanie innych swoją pasją.