WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Nowa klasa mundurowa w gdańskiej czwórce - zrządzanie bezpieczeństwem
Będą uczyć się jak zapewnić bezpieczeństwo osobom i mieniu, także w środowisku internetowym, do tego poznają podstawy prawa karnego i wykroczeń. W nowej klasie mundurowej o profilu zarządzanie bezpieczeństwem zdobywać wiedzę będą uczniowie IV Liceum Ogólnokształcącego (ul. Na Zaspę 31) w Gdańsku.
Nowo powstająca klasa objęta jest patronatem merytorycznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz Straży Ochrony Portu Gdańsk. Pieczę nad stroną służb mundurowych obejmie Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - mówi Elżbieta Januszewska dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego.
Klasa zarządzania bezpieczeństwem, której podstawą kształcenia będzie kreowanie postaw proeuropejskich, pro obywatelskich i patriotycznych będzie pierwszą o takim kierunku na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego wśród Trójmiejskich szkół średnich. Tworzony profil to kolejna atrakcyjna propozycja skierowana do młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą ze służbami mundurowymi. Warto pamiętać, że w IV LO młodzież może uczyć się już w klasach pod patronatem Straży Granicznej, Komendy Miejskiej Policji, Służby Więziennej i Straży Miejskiej, 49. Bazy Lotniczej Pruszcz Gdański i Aeroklubu Gdańskiego, Izby Celnej w Gdyni. Jeszcze w tym roku szkolnym podpisane zostanie porozumienie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym o utworzeniu kolejnej klasy patronackiej.-Dziękuję za kolejną, niezwykłą nie tylko na gdańskiej mapie, ofertę dla uczniów. Dzisiaj bardzo trudno znaleźć coś, co wyróżni liceum, spośród wielu innych szkół. Tym bardziej cenne jest konsekwentne tworzenia klas we współpracy z różnymi służbami, w których nauka daje realne szanse na rynku pracy i umożliwia zdobycia zawodu, a jednocześnie jest przepustką do dalszej edukacji na uczelniach wyższych - mówił zastępca prezydenta Piotr Kowalczuk podczas uroczystości podpisania porozumienia z Uniwersytetem oraz Strażą Ochrony Portu Gdańsk.
- Panu Rektorowi i specjalistom ze Straży Ochrony Portu dziękuję za wsparcie w budowaniu oferty dla młodych ludzi, która dzięki waszemu zaangażowaniu, będzie jak wasze instytucje na najwyższym poziomie - dodał Kowalczuk.


Od 1 września 2017 roku uczniowie objęci kształceniem w klasie o profilu zarządzanie bezpieczeństwem będą mieli zajęcia w bloku ogólnoprawnym obejmującym zagadnienia z ochrony osób i mienia, elementów prawa karnego, prawa wykroczeń. Zajęcia praktyczne odbywać się będą w zakresie szkolenia strzeleckiego, samoobrony i technik interwencyjnych. Ważnym elementem tego kształcenia będą zajęcia realizowane dla naszych uczniów na terenie Uniwersytetu Gdańskiego w formie wykładów i ćwiczeń. Natomiast zajęcia z pracownikami Straży Ochrony Portu Gdańsk będą przygotowywały do zdobywania w przyszłości uprawnień i certyfikatów zawodowych

Kształcenie w klasie zarządzania bezpieczeństwem ma na celu przygotowanie do kontynuowania nauki na studiach wyższych w kierunkach związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, pozwoli również po ukończeniu liceum na podjęcie pracy na stanowisku samodzielnego pracownika ochrony czy administratora bezpieczeństwem informatycznym i uzupełnianie wykształcenia w systemie szkolnictwa zaocznego.-Powołanie do życia klasy o takim profilu jest rezultatem badania rynku pracy oraz wyjściem naprzeciw zainteresowaniom młodego pokolenia, które swoją przyszłość wiąże z karierą z zawodami związanymi ze służbą mundurową. Celem wzbogacania treści kształcenia ogólnego o wiadomości z zakresu różnych służb mundurowych jest danie młodemu człowiekowi możliwości świadomego wyboru przyszłej drogi zawodowej. Poznanie zagadnień związanych z bezpieczeństwem na pewno ten wybór poszerzy dając wiele możliwości przyszłej kariery zawodowej - - informuje dyrektor szkoły.