WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Powstanie Gdańskie Centrum Informatyczne
Jedno centrum obsługi, odpowiedzialne za wdrażanie standardów i wsparcie informatyczne dla gdańskiego magistratu i jednostek miejskich, powstanie w sierpniu 2017 roku.
Centrum rozwijane będzie etapami, tak aby sukcesywnie i bez zakłóceń przejmować obsługę informatyczną w kolejnych jednostkach organizacyjnych. W pierwszym etapie pracownikami centrum staną się dotychczasowi pracownicy Biura Informatyki Urzędu Miejskiego, a także informatycy z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gdańskiego Centrum Świadczeń. Na początku przyszłego roku dołączą do nich pracownicy IT z Biura Rozwoju Gdańska, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Straży Miejskiej i Zarządu Transportu Miejskiego.


- Nowe centrum zapewni jednostkom wspólną obsługę informatyczną w zakresie świadczenia usług IT,  oraz wspólne zakupy. Dzięki temu uda się wprowadzić standaryzację jakości świadczonych usług oraz wspólne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informacji - mówi Przemysław Jatkiewicz, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. GCI.


Projekty rozwojowe będą koordynowane przez niewielką grupkę informatyków, którzy pozostaną w UMG, ale z udziałem pracowników nowej jednostki, tak aby optymalnie wykorzystać wiedzę oraz  posiadane zasoby ( sprzęt i licencje). Nowe rozwiązania mają być projektowane i wdrażane z perspektywy potrzeb Klientów usług administracji, a nie jednostek organizacyjnych. Ważne jest także, aby rozwiązania informatyczne wspomagały zarządzanie miastem, a nie poszczególnymi jednostkami.


- Dotychczas każda z jednostek miała własny zespół informatyków. W praktyce oznaczało to bardzo różne rozwiązania, różne standardy, co utrudniało zbieranie i centralne przetwarzanie danych, czy na przykład wykorzystywanie systemów jednej instytucji miejskiej przez inne. Po utworzeniu centrum ci informatycy będą pracować wspólnie zapewniając obsługę zarówno na miejscu u użytkownika oraz zdalnie za pomocą specjalistycznych narzędzi - wyjaśnia Jatkiewicz.


Zdaniem pełnomocnika wspólne centrum pozwoli też uniknąć sytuacji, w której nieobecność jedynego informatyka w danej instytucji (na przykład związana z jakimś zdarzeniem losowym), mocno utrudnia, czy wręcz paraliżuje jej funkcjonowanie.


Z perspektywy mieszkańców Gdańska powstanie centrum będzie mogło być zauważone tylko pośrednio ponieważ najszybciej wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa danych, które gromadzone są w zasobach teleinformatycznych miasta oraz efektywniejsze wydawanie pieniędzy.