WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Eksperci z całej Europy spotkają się w Gdańsku, by rozmawiać o bezdomności
Tegoroczna, największa w Europie, konferencja FEANTSA "Przeciwdziałanie bezdomności: Solidarność w działaniu", odbędzie się w dniach 18-19 maja br. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. W międzynarodowym forum wymiany myśli i doświadczeń związanych z najróżniejszymi aspektami przeciwdziałania bezdomności i wspierania osób doświadczających tego zjawiska weźmie udział ponad 300 osób. Rejestracja na konferencję właśnie ruszyła.
W konferencji wezmą udział najlepsi badacze i eksperci, a także praktycy pomagający osobom dotkniętym problemem bezdomności. Wydarzenie poprzedzone będzie wizytami studyjnymi prezentującymi usługi dostępne dla osób bezdomnych w Gdańsku oraz spotkaniami ("working spaces"), których tematyka dotykać będzie szerokiego spektrum zagadnień związanych z bezdomnością - m.in. używanie narkotyków, bezdomność kobiet, bezdomność młodzieży, społeczne agencje najmu, bezdomność w Rosji, housing first (najpierw mieszkanie). Odbywać się będą także spotkania zamknięte przeznaczone dla decydentów poziomu krajowego i lokalnego.

W części głównej konferencji 300 uczestników będzie miało możliwość wzięcia udziału w dwóch sesjach plenarnych i trzech sesjach warsztatowych składających się łącznie z 14 warsztatów (szczegóły w programie konferencji - http://bezdomnosc.pl/images/dokumenty/feantsa/Draft_Program_FEANTSA17_PL.pdf).Językiem roboczym konferencji będzie angielski. Tłumaczenie na języki polski i angielski dostępne będzie na wszystkich sesjach plenarnych oraz warsztatowych. Sesje plenarne i wybrane warsztaty będą również tłumaczone na język francuski.

Rejestracja trwa do 1 maja 2017 r.,  jednak ze względu na ograniczoną liczbę uczestników wskazane jest jak najszybsze skorzystanie z formularza zgłoszenia.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie http://bezdomnosc.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=75:rejestracja-na-konferencje-feantsa-2017-gdansk-18-19-05-2017&catid=9:blog&Itemid=101