WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Ponad dwa miliony przeznaczone na granty kulturalne
XVIII Festiwal Muzyki Kameralnej, Gdański Festiwal Carillonowy, Oliwska Akademia Sztuki, 20 Festiwal Filmów Kultowych - to tylko niektóre wydarzenia, które otrzymały dofinansowanie Miasta Gdańska w ramach corocznego konkursu na projekty kulturalne. W tym roku prawie 1,7 mln zostanie przeznaczonych na wsparcie 117 przedsięwzięć oraz ponad 0,5 mln na tzw. małe granty.
W otwartym konkursie ofert na realizację projektów kulturalnych w 2017 roku dofinansowanie otrzymało 117 projektów z 170, które dotarły do etapu oceny merytorycznej Komisji Konkursowej. Prezydent Miasta Gdańska zaakceptował propozycję Komisji, która rozdysponowała środki o łącznej wysokości 1 688 900 zł. Pozostała pula pieniędzy, w wysokości 551 100 zł, przeznaczona zostanie na dalsze formy wsparcia realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, głównie w formie tzw. małych grantów.


Wśród dofinansowanych projektów przeważały propozycje organizacji pozarządowych kontynuujących działania realizowane od lat na stałych obszarach i dla stałych grup odbiorców. Mowa tu o rozmaitych koncertach lub cyklach koncertów: festiwal instrumentów historycznych Capella Angelica, Muzyka Aniołów Mariackich; SPACEFEST! Siódma edycja festiwalu i warsztatów muzycznych promujących lokalnych artystów; Gdański Festiwal Carillonowy, 60. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie czy Pałacowe Koncerty dla Dzieci i Rodziców, organizowane w Domu Uphagena.


Grantami uhonorowano również lokalne projekty aktywizujące seniorów lub grupy o utrudnionym dostępie do oferty kulturalnej naszego miasta. Dofinansowanie otrzymał m.in. całoroczny cykl działań kulturalnych Pigułka Sztuki dla Seniora; cykliczne spotkania, warsztaty, spacery i prelekcje w ramach Oliwskiej Akademii Sztuki; Spotkania z paletą, w ramach warsztatów i plenerów dla seniorów i nie tylko; Osowskie spotkania seniorów z kulturą Pomorza oraz Warsztaty i Wyobraźnia dla mieszkańców Nowego Portu. Działania te, zwykle w niezmienionej formie, będą uzupełniać ofertę w obszarach nieobjętych zasięgiem miejskich instytucji kultury. - Porównując dane dotyczące konkursów z lat ubiegłych, zauważalny jest brak nowych pomysłów w dziedzinie kultury, zwłaszcza kierowanych do mieszkańców dzielnic oddalonych od centrum. Organizacje często powielają wnioski z lat ubiegłych - mówi Barbara Frydrych, zastępca dyrektora Biura Prezydenta ds. Kultury.


W tegorocznym konkursie pojawiło się kilka nowych propozycji, w tym Święto Wielkiej Alei inspirowane aleją Grunwaldzką, czyli wystawy, spacery i wykłady, a także aktywizowanie instytucji mieszczących się przy słynnej arterii miasta. Grant otrzymał również 20. Festiwal Filmów Kultowych, który - dotychczas organizowany w Katowicach - od tego roku gościć będzie w Gdańsk; oraz wystawa Loving Vincent w Gdańsku połączona z warsztatami dla młodzieży. - Wyrażamy nadzieję, że te inicjatywy, zwłaszcza z zakresu sztuk wizualnych, urozmaicą gdański kalendarz wydarzeń kulturalnych - zauważa Frydrych.


Część organizacji ubiegających się o dofinansowanie zmodyfikowała nieco stałe propozycje, wpisując się we wskazaną przez miasto potrzebę realizacji działań poprawiających atrakcyjność przestrzeni publicznej lub nawiązujących do postaci i twórczości Hansa Memlinga, Daniela Chodowieckiego i Güntera Grassa. Przekrój złożonych w rocznym konkursie ofert wskazuje jednak, że gdańskie organizacje pozarządowe działające w sferze kultury wyspecjalizowały się w realizacji działań muzycznych i filmowych. - W opinii Komisji grantowej zauważalny jest deficyt przemyślanej i spójnej oferty edukacji kulturowej. Odnieśliśmy również wrażenie, że w pewnym uśpieniu znajdują się organizacje zajmujące się sztukami wizualnymi. Mamy nadzieję, że lukę tę wypełnią zadania, o finansowanie których organizacje będą mogły się ubiegać w kolejnym konkursie zaplanowanym jeszcze w 2017 r. oraz w trybie pozakonkursowym - podsumowuje Barbara Frydrych.

Wyniki konkursu grantowego dostępne są tutaj:
http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Wyniki-otwartego-konkursu-ofert-2017-z-zakresu-kultury-sztuki-ochrony-dobr-kultury-i-dziedzictwa-narodowego,a,72156