WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Podsumowanie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
Biuro Rozwoju Gdańska opublikowało informację podsumowującą konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Efektem końcowym konsultacji jest zaplanowanie działań rewitalizacyjnych spójnych ze zgłoszonymi potrzebami użytkowników tych obszarów.
Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska został udostępniony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 2 marca 2017 r. W tym czasie komplet materiałów dostępny był również do wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska w godzinach pracy od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku. Dodatkowo 1 lutego 2017 r. przekazano egzemplarze dokumentów  sześciu Radom Dzielnic działającym na obszarach rewitalizacji tj. Śródmieście, Chełm, Orunia-Święty Wojciech-Lipce, Nowy Port, Letnica i Przeróbka. Więcej na ten temat tutaj.

Zgodnie z wymogami ustawy o rewitalizacji przyjęto trzy formy konsultacji społecznych. Odbyły się spotkania informacyjne na każdym z obszarów, czyli Biskupia Górka / Stary Chełm; Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia, debata z grupami przedstawicielskimi. Zbierano również uwagi w formie ustnej oraz papierowej i elektronicznej.Podczas spotkań przedstawiono m.in. wynik prac nad Gminnym Programem Rywalizacji oraz zaprezentowano projektowane działania rewitalizacyjne o charakterze społecznym i inwestycyjnym, służącym poprawie jakości życia mieszkańców z wykorzystaniem potencjału obszaru na którym działania zostaną przeprowadzone.

Warto zaznaczyć, że do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska złożonych zostało łącznie 278 uwag. Ich tabelaryczne zestawienie, wraz z rozstrzygnięciem Prezydenta Miasta Gdańska, zostało umieszczone w podsumowaniu (str. 31), umieszczonym na stronie Biura Rozwoju Gdańska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Podsumowanie można także pobrać tutaj:

Informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańsk (914kB)- Teraz, zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, projekt GPR zostanie przekazany do uzgodnień. Następnie w kwietniu trafi do Rady Miasta Gdańska w celu uchwalenia. Przed nami jednak kolejne konsultacje, tym razem uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Już teraz zapraszamy wszystkich zainteresowanych, o szczegółach poinformujemy wkrótce - informuje Ewa Pielak, zastępca dyrektora Biura Rozwoju Gdańska i Kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.