WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
.
W najbliższej przyszłości w swej pracy radnego pra­gnę skoncentrować się na zadaniach związanych z rewita­lizacją Dolnego Wrzeszcza w ramach pro­gramu opiniowanego obecnie przez Urząd Marszał­kowski.

Zakłada on przebudowę infrastruktury, w tym wymianę nawierzchni ulic, budowę nowych ścieżek dla pieszych oraz rewaloryzację zieleni.
Jako pierwszą inwestycję planuje się wykonać kanał w ul. Chrzanowskiego wraz z odcinkiem ujściowym w ul. Słowackiego i wylotem do
potoku Strzyża.  >>>>
Kolejny etap ma objąć kanalizację deszczową w ul. Hubala, Kolberga, Kmiecej i Arci­szewskiego (budowa kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przebudową nawierzchni drogowej i oświetleniem ulic).

Drugim zadaniem, w realizację którego będę zaangażowany jest budowa Cenrum Sportów Motorowych i Rekreacji, w tym toru F1 w Gdańsku. Zostanie dokonana modernizacja projektu toru w celu dostosowania go do najnowszych wymogów i tendencji, zgodnie z sugestiami Clauda Denisa z Międzynarodo­wej Federacji Motocyklowej.
Będę podejmował działania w celu pozyskania sponsorów dla tego przedsięwzięcia.
Strona Główna O mnie W Radzie Miasta Wykonane zobowiązania Plany i zamierzenia Zdaniem wyborców Raport z kadencji 2006-2010 Galeria zdjęć Kontakt i dyżury
Aktualności ECS Centrum Sportów Motorowych Dzienny Dom Pobytu Polecane witryny
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
MIROSŁAW ZDANOWICZ  -    Plany i zamierzenia